Čestný titul pro Ing. Václava Řehouta, CSc.

Čestný titul pro Ing. Václava Řehouta, CSc.

6.11.2011
|

lions_club_cb

Vážený člen našeho klubu profesor Ing. Václav Řehout, CSc. převzal 5. listopadu 2011 čestný titul Profesor honoris causa

Dne 5. listopadu 2011 byl při příležitosti oslav 60. výročí založení Fakulty biologie a chovu zvířat Přírodovědecké univerzity v polské Wroclawi udělen čestný titul Profesor honoris causa dlouholetému pracovníkovi Zemědělské fakulty – prof. Ing. Václavu Řehoutovi, CSc.

Prof. Řehout zajišťuje již od 70. let výuku v oboru genetiky a šlechtění zvířat nejen na Zemědělské fakultě, ale i na Pedagogické a Zdravotně sociální fakultě JU a na několika zahraničních univerzitách. Je předsedou DSP Obecná zootechnika a členem oborových rad na různých vysokých školách v České republice i v zahraničí. V letech 1991 – 2010 byl vedoucím Katedry genetiky a výživy zvířat na naší fakultě, v letech 1998 – 2004 byl prorektorem JU. Prof. Řehout řešil celou řadu výzkumných úkolů, podílí se na zaměření výzkumného programu katedry, je organizátorem a garantem řady odborných akcí a konferencí. Je autorem nebo spoluautorem celé řady učebních textů a odborných publikací. Dlouhodobě se podílí na rozvoji zahraniční spolupráce s univerzitami v Mnichově, Innsbrucku, Dummensdorfu, Nitře a právě ve Wroclawi, kde se mu dostává tohoto významného ocenění.


rehout