Liberty Intelligence Our Nation's Safety


Svoboda, Vzdělanost, Bezpečí našich vlastí


L I O N S - první písmena anglické zkratky tvoří název organizace, která již více než 80 let působí po celém světě a snaží se pomáhat lidem, kteří se bez pomoci cizích neobejdou. Lions Club Internatinal je největší veřejně prospěšná organizace na světě. Její motto "We Serve" ( = sloužíme) nejlépe vystihuje činnost zhruba 1,5 miliónu lidí po celém světě.

V posledních letech se Lionské hnutí nejvíce soustředí na prevenci a léčbu různých onemocnění zraku, především na africkém kontinentě - program SightFirst.

WE SERVE!