Historie

Historie Lions Club

České Budějovice

 

Lions Club České Budějovice byl založen 16. listopadu 1990 a je druhým nejstarším Lions Clubem v Československu.

Do současné doby věnoval více jak 2.500.000 Kč na nákup pomůcek a vybavení především pro zrakově a jinak postižené děti.

Podílel se na zmodernizování vybavení specializovaných učeben pro děti s postižením zraku soustředěné v Základní škole na sídlišti Máj.


Poskytl prostředky na činnost Tyflokabinetu České Budějovice.

Podpořil zřízení a vlastní činnost Centra pro zdravotně postižené.


Finančním příspěvkem umožnil tělesně postiženého sportovce na mezinárodních soutěžích.

Pomáhá organizovat pro mentálně postižené děti a poskytuje ceny do sportovních a jiných soutěží.


Spolupracoval a finančně podpořil práci s dětmi ve specializované škole pro sluchově postižené děti.

Finančně podporoval a spolupracoval na specifických činnostech dětí v ústavech sociální péče.


Finančně přispívá na celosvětové, vysokonákladové projekty, jako je prevence a léčení slepoty dětí v Africe.

Podpořil zahájení zahraničního studia talentované operní zpěvačky.


V neposlední řadě pomáhá organizovat mezinárodní výměnné pobyty dětí a mládeže a jejich jazykové studium.

Pro členy klubu, spolupracovníky a přátele pořádá řadu kulturních společenských a sportovních aktivit.


Zejména však organizuje benefiční a jiné akce pro získání finančních prostředků a jejich následné přerozdělení potřebným.


Historie Lions Club

Internacional

 

Myšlenka Mezinárodního sdružení klubů Lions ze zrodila v hlavě chicagského obchodníka Melvina Jonese. Věřil, že klub místních obchodníků by mohl rozšířit pole svých zájmů z čistě profesionálních až ke zlepšení úrovně společnosti v jejich okolí a celém světě.

Jonesova skupina The Bussines Circle of Chicago souhlasila. Kontaktovali skupiny s podobnými zájmy po celých Spojených státech a první organizační setkání se konalo 7. června 1917 v Chicagu, Illinois, USA. Nová skupina převzala jméno jedné z pozvaných organizací – Asociace Lions Clubů. Národní konvent se konal v Dallasu, stát Texas, USA ještě téhož roku. Byl schválen statut organizace, stanovy, cíle a pravidla etiky.

melvinjones

Jedním z bodů přijatých v těchto prvotních letech klubu bylo, že „členství v klubu nesmí žádného z členů obohatit“, což žádá nesobeckost k jiným. Tato zásada se stala jednou z hlavních zásad hnutí.

Již tři roky po založení se hnutí stalo mezinárodním, když vznikl v roce 1920 první klub v Kanadě. Hlavní mezinárodní rozmach nastal v 50. a 60. letech kdy byly zakládány kluby hlavně v Evropě, Asii a Africe.

V roce 1925 Helen Keller na světovém konventu v Cedar Point, ve státě Ohio v USA vyzvala Liony, aby se staly „rytíři slepých ve válce proti tmě“.

Od té doby se Lioni aktivně podílejí na pomoci slepým a zrakově postiženým.

V roce 1990 Lioni spustili svou nejdůslednější kampaň na ochranu zraku s názvem SightFirst. Program s výdaji kolem 143 milionů dolarů se snaží světu pomoci v boji proti poruchám zraku podporou zdravotních zařízení, které tuto pomoc silně potřebují.

Vedle programů pro zrakově postižené se Lions Club zavázal i poskytovat služby mladým a pomáhat jim. Lions Club se také snaží zlepšit prostředí pro život, postavit domy pro tělesně postižené, podporovat vzdělávání lidí postižených cukrovkou, vést programy neslyšících a přes své nadace mírnit dopady různých katastrof po celém světě.

Lions Club International se rozrostl natolik, že dnes sdružuje 1,4 milionů členů a členek ve 44 600 klubech ve 190 zemích světa.

 

WE SERVE !