Členství

Členství

Členství v hnutí Lions není jen pomáhání lidem, je to také vytváření přátelství a získávání cenných vůdčích dovedností.

Členství v Lions Clubu České Budějovice je otevřeno pro plnoleté muže s dobrou pověstí a je podmíněno pozváním klubem. Členové se setkávají alespoň dvakrát měsíčně a volí své referenty jednou ročně. Asociace je vedena mezinárodním úřadem (board) ředitelů.

Každý rok zhruba 20 000 Lionů navštíví mezinárodní konvent, aby prodiskutovali nové myšlenky, sdíleli zkušenosti a utvrdili své přátelství a členství.